Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων
Επιλογή Γλώσσας: |
Αρχική | Επικοινωνία
 
Αρχική | Τέλη Εγγραφής και Ετήσιας Άδειας

Σύμφωνα με τις πρόνοιες τις νομοθεσίας οι οικονομικές υποχρεώσεις και τα τέλη καθορίζονται ως εξής:

1. Τέλος εγγραφής  στο μητρώο Φυσιοθεραπευτών

 • 50 ευρώ (πληρώνεται στον λογαριασμό του ΣΕΦΦ κατά την πρώτη υποβολή της αίτησης εγγραφής στο μητρώο φυσιοθεραπευτών)
 • Αρ. λογαριασμού: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ  0125-01-028876-00 ή μέσω JCCSMART με την χρήση της πιστωτικής σας κάρτας.
 • Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με την απόδειξη πληρωμής του τέλους στον πιο πάνω λογαριασμό.
 • Πατήστε εδώ για να πάρετε την αίτηση.

 

2. Τέλος  ανανέωσης ετήσιας άδειας  ασκήσεως επαγγέλματος

 • 35 ευρώ.
 • Λογαριασμός: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ  0125-01-028876-00 ή μέσω JCCSMART με την χρήση της πιστωτικής σας κάρτας.
 • Το πιστοποιητικό σας αποστέλλεται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση που θα δηλώσετε στην κατάθεση.

Η άδεια αυτή δεν πρέπει να συγχύζεται η να ταυτίζεται με την υποχρέωση σας σαν μέλη του Παγκύπριου συλλόγου φυσιοθεραπευτών να πληρώνετε ετήσια συνδρομή στον λογαριασμό ΤΟΥ ΠΣΦ που είναι ο Τραπεζικός λογαριασμός   0125-01-015154 στην Τράπεζα Κύπρου.

ΝΑ ΖΗΤΑΤΕ από τον/την τραπεζικό υπάλληλο να συμπληρώσει το όνομά σας και το σκοπό της κατάθεσης στις λεπτομέρειες της συναλλαγής.

 

3. Τέλος αίτησης εγγραφής φυσιοθεραπευτηρίου:

 • 85 ευρώ
 • Και γίνεται την πρώτη φορά που γίνεται η αίτηση εγγραφής του φυσιοθεραπευτηρίου.
 • Λογαριασμός: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ  0125-01-028876-00 και να συνοδεύει την αίτηση ή μέσω JCCSMART με την χρήση της πιστωτικής σας κάρτας.
 • Πατήστε εδώ για να πάρετε την αίτηση.
 • Η αίτηση για εγγραφή στο μητρώο φυσιοθεραπευτηρίων πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται με το συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο.

 

4.Τέλος ανανέωσης  άδειας εγγεγραμμένου φυσιοθεραπευτηρίου στο μητρώο του υπουργείου υγείας.

 • Η άδεια είναι διετούς διάρκειας και η πληρωμή γίνεται πάλι στην λήξη της περιόδου για την οποία εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας του φυσιοθεραπευτηρίου σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες  κανονισμούς.
 • Η πληρωμή γίνεται με κατάθεση στον λογαριασμό του συμβουλίου εγγραφής ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ.
 • Αρ. Λογαριασμού: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ  0125-01-028876-00 ή μέσω JCCSMART με την χρήση της πιστωτικής σας κάρτας.
 • Πατήστε εδώ για να πάρετε την αίτηση.

ΝΑ ΖΗΤΑΤΕ από τον/την τραπεζικό υπάλληλο να συμπληρώσει το όνομά σας και το σκοπό της κατάθεσης στις λεπτομέρειες της συναλλαγής.

ΣΕΦΦ (Συμβούλιο Εγγραφής Φυςιοθεραπευτών και Φυςιοθεραπευτηρίων), Κύπρου
cyprusphysioregistration@cytanet.com.cy | Δες όλες τις πληροφορίες επικοινωνίας