Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων
Επιλογή Γλώσσας: |
Αρχική | Επικοινωνία
 
Αρχική | Παγκύπριος Σύλλογος Φυιοθεραπευτών

Ο Παγκύπριος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) είναι το νομικά κατοχυρωμένο σώμα, μέλη του οποίου είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι φυσιοθεραπευτές στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο ρόλος και οι επιδιώξεις του συλλόγου είναι μεταξύ άλλων:

• Να προωθεί και να προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος,

• Να επιλαμβάνεται οιουδήποτε θέματος σχετικού προς το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή,

• Να μεριμνά για την προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου της φυσιοθεραπείας,

• Να επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και να εξετάζει και υποβάλλει εισηγήσεις επί της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας η οποία αφορά το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή,

• Να αναπτύσσει συνεργασία με άλλους επαγγελματικούς συλλόγους ή σώματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό και,

• Γενικά να μεριμνά για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών φυσιοθεραπείας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Παγκυπρίου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών.

Σπουδές στη φυσιοθεραπεία

Τα προγράμματα σπουδών είναι περίπου τα ίδια σε όλες τις χώρες της Ευρώπης με κάποιες διαφορές ανάλογα με το εκπαιδευτικό σύστημα και το σύστημα υγείας της κάθε χώρας.Οι βασικές σπουδές οδηγούν στην απόκτηση του τίτλου BSc. και στη συνέχεια οι απόφοιτοι φυσιοθεραπευτές μπορούν να παρακολ&omicr... | περισσότερα

Τι είναι η Φυσιοθεραπεία

Φυσιοθεραπεία είναι η υπηρεσία η οποία παρέχεται αποκλειστικά από φυσιοθεραπευτές, για την βελτίωση, διατήρηση και αποκατάσταση της μέγιστης λειτουργικής ικανότητας και κίνησης από την βρεφική ηλικία μέχρι τα γηρατειά. Η φυσιοθεραπεία ειδικότερα ασχολείται με την πρόληψη, βελτίωση και απο&... | περισσότερα

ΣΕΦΦ (Συμβούλιο Εγγραφής Φυςιοθεραπευτών και Φυςιοθεραπευτηρίων), Κύπρου
cyprusphysioregistration@cytanet.com.cy | Δες όλες τις πληροφορίες επικοινωνίας