Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων
Επιλογή Γλώσσας: |
Αρχική | Επικοινωνία
 
Αρχική | Συμβούλιο Εγγραφής

Το Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων Κύπρου, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με πρόταση του Υπουργού Υγείας, είναι το αρμόδιο σώμα για την εξέταση των αιτήσεων για εγγραφή στο μητρώο φυσιοθεραπευτών και φυσιοθεραπευτηρίων και την έκδοση ετήσιας άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του φυσιοθεραπευτή και της άδειας λειτουργίας Φυσιοθεραπευτηρίου.

Το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή είναι κατοχυρωμένο στην Κύπρο με τον Περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμο, 140/1989 έως 2005, ο οποίος προνοεί εγγραφή στο μητρώο και ετήσια άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος. Η αρμόδια αρχή είναι το Υπουργείο Υγείας και ο Έφορος Φυσιοθεραπευτών είναι λειτουργός, ο οποίος τηρεί το Μητρώο Φυσιοθεραπευτών και εκδίδει το πιστοποιητικό εγγραφής.

Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς σε ειδικό έντυπο το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία. Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες και για να πάρετε την αίτηση.

Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτηρίων πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς σε ειδικό έντυπο το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία. Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες και για να πάρετε την αίτηση.

ΣΕΦΦ (Συμβούλιο Εγγραφής Φυςιοθεραπευτών και Φυςιοθεραπευτηρίων), Κύπρου
cyprusphysioregistration@cytanet.com.cy | Δες όλες τις πληροφορίες επικοινωνίας