Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων
Επιλογή Γλώσσας: |
Αρχική | Επικοινωνία
 
Αρχική | Νομοθεσία
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε των Περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμο 140 του 1989-2005. Ο κώδικας δεοντολογίας που αφορά το επάγγελμα του Φυσιοθεραπευτή είναι μέρος της πιο πάνω νομοθεσίας και ευρίσκεται στο Έβδομο Παράρτημα του πιο πάνω νόμου.
 
Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας καθώς είναι σημαντικός για την σωστή και νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος στην Κύπρο.
 
Οι πιο πάνω νομοθεσία αφορά και την εγγραφή Φυσιοθεραπευτηρίων στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτηρίων. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με την πιο πάνω νομοθεσία, Διευθυντής Φυσιοθεραπευτηρίου μπορεί να είναι μόνο εγγεγραμμένος Φυσιοθεραπευτής στο Μητρώο του Υπουργείου Υγείας.
 
Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών αφορά την επαγγελματική αναγνώριση μέσω του ΣΕΦΦ ενώ η διαδικασία Ακαδημαϊκής αναγνώρισης αφορά το ΚΥΣΑΤΣ (Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών).
 
Η δημοσίευση το Μητρώου Φυσιοθεραπευτών αποτελεί αποτελεί απόδειξη πως τα αναφερόμενα σε αυτό άτομα είναι εγγεγραμμένοι φυσιοθεραπευτές, η δε απουσία του ονόματος οποιουδήποτε προσώπου από το μητρώο φυσιοθεραπευτών αποτελεί απόδειξη πως το άτομο δεν είναι εγγεγραμμένος/η φυσιοθεραπευτής.
 
 
Κυπριακή Νομοθεσία

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε των Περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμο 140 του 1989-2005. Ο κώδικας δεοντολογίας που αφορά το επάγγελμα του Φυσιοθεραπευτή είναι μέρος της πιο πάνω νομοθεσίας και ευρίσκεται στο Έβδομο Παράρτημα του πιο πάνω νόμου.
 
Παρακαλούμε ενημ&epsil... | περισσότερα
ΣΕΦΦ (Συμβούλιο Εγγραφής Φυςιοθεραπευτών και Φυςιοθεραπευτηρίων), Κύπρου
cyprusphysioregistration@cytanet.com.cy | Δες όλες τις πληροφορίες επικοινωνίας