Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων
Επιλογή Γλώσσας: |
Αρχική | Επικοινωνία
 
Αρχική | Παγκύπριος Σύλλογος Φυιοθεραπευτών | Τι είναι η Φυσιοθεραπεία

Φυσιοθεραπεία είναι η υπηρεσία η οποία παρέχεται αποκλειστικά από φυσιοθεραπευτές, για την βελτίωση, διατήρηση και αποκατάσταση της μέγιστης λειτουργικής ικανότητας και κίνησης από την βρεφική ηλικία μέχρι τα γηρατειά. Η φυσιοθεραπεία ειδικότερα ασχολείται με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό (σκελετικό), μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό, καρδιαγγειακό και άλλα συστήματα του ανθρωπίνου σώματος.

 
Η πρόσβαση  στη φυσιοθεραπεία και τις μεθόδους της γίνεται τόσο μετά από παραπομπή από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων  όσο και κατευθείαν από τον ασθενή συμφώνα και με τις πρόνοιες τις νομοθεσίας.
 
Η άσκηση της χαρακτηρίζεται από την χρήση φυσικών προσεγγίσεων όπως θεραπευτικοί χειρισμοί, θεραπευτικές ασκήσεις και ηλεκτροφυσικά μέσα θεραπείας και άλλες συμπληρωματικές μεθόδους όπως βελονισμό και ηλεκτροβελονισμό. Οι παρεμβάσεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα με τα δεδομένα της υγείας και τις ανάγκες του κάθε ατόμου, λαμβάνοντας υπόψη τους πολιτισμικούς και κοινωνικούς παράγοντες σε κάθε περίπτωση, κατόπιν λήψης του ιστορικού, χρήσης συγκεκριμένων δοκιμασιών και εργαλείων αξιολόγησης και κατόπιν εκτίμησης των αποτελεσμάτων μέσω ανάλυσης και συστηματικού κλινικού συλλογισμού. Η διαδικασία αυτή γίνεται με μια προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων, καθορισμού στόχων, αναθεώρησης και επαναξιολόγησης για την επίτευξη των στόχων αυτών.
 
Η φυσιοθεραπεία διαδραματίζει ένα πλατύ ρόλο στην προαγωγή της υγείας και ευημερίας του κοινού και γενικά της κοινωνίας μέσω των εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει. Ειδικότερα, μέσω των υπηρεσιών αυτών προσφέρεται εκπαίδευση του ατόμου στη σωστή στάση, εργονομία και κίνηση, στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και στην αυτοεξυπηρέτηση.
 
Για τυχών απορίες σχετικά με την άσκηση της φυσιοθεραπείας στην Κύπρο και στο κατά πόσο αυτή ασκείται   από τους νόμιμους εντεταλμένους εγγεγραμμένους φυσιοθεραπευτές παρακαλούμε επικοινωνείτε μαζί μας επώνυμα  ή με τον Παγκύπριο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών.
ΣΕΦΦ (Συμβούλιο Εγγραφής Φυςιοθεραπευτών και Φυςιοθεραπευτηρίων), Κύπρου
cyprusphysioregistration@cytanet.com.cy | Δες όλες τις πληροφορίες επικοινωνίας