Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων
Επιλογή Γλώσσας: |
Αρχική | Επικοινωνία
 
Αρχική | Παγκύπριος Σύλλογος Φυιοθεραπευτών | Σπουδές στη φυσιοθεραπεία

Τα προγράμματα σπουδών είναι περίπου τα ίδια σε όλες τις χώρες της Ευρώπης με κάποιες διαφορές ανάλογα με το εκπαιδευτικό σύστημα και το σύστημα υγείας της κάθε χώρας.Οι βασικές σπουδές οδηγούν στην απόκτηση του τίτλου BSc. και στη συνέχεια οι απόφοιτοι φυσιοθεραπευτές μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές. Σπουδές στη φυσιοθεραπεία προσφέρονται και στην Κύπρο από το 2008.

Τα άτομα που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν φυσιοθεραπεία πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

• H Σχολή και το πρόγραμμα σπουδών που θα επιλέξουν πρέπει να οδηγούν σε απόκτηση του τίτλου του φυσιοθεραπευτή ή σε οποιαδήποτε μετάφραση του που αναγνωρίζεται από τον επαγγελματικό σύλλογο της χώρας σπουδών, ο οποίος είναι μέλος του W.C.P.T. (World Confederation for Physical Therapy). Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το ΣΕΦΦ ή με τον Παγκύπριο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών.

• Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια εγγραφής στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών Κύπρου μπορείτε να βρείτε στον Περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμο 140/1989-2005.

 

Σύμφωνα με ορισμένες πηγές πληροφόρησης για τα επαγγέλματα αναφέρεται ότι οι προοπτικές του επαγγέλματος εμφανίζονται αρνητικές λόγω του μεγάλου αριθμού πτυχιούχων φυσικοθεραπευτών και της περιορισμένης ζήτησης από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

ΣΕΦΦ (Συμβούλιο Εγγραφής Φυςιοθεραπευτών και Φυςιοθεραπευτηρίων), Κύπρου
cyprusphysioregistration@cytanet.com.cy | Δες όλες τις πληροφορίες επικοινωνίας